---

Δια Λογου

---

Σπουδές στο εξωτερικό;

Το μεταφραστικό γραφείο "Δια…λόγου" κατανοώντας τις ανάγκες και τις εξελίξεις της εποχής αναλαμβάνει με την εμπειρία, τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία που απαιτείται, την διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής σε πανεπιστημιακές σχολές (σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάθε ειδικότητας) στις παρακάτω χώρες:

  • Αγγλία
  • Γερμανία
  • Ιρλανδία
  • Ιταλία
  • Βουλγαρία
  • Ρουμανία

Το γραφείο "Δια… λόγου" αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής σε πανεπιστήμια άλλων χωρών παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:

- Συγκέντρωση απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων για τα πανεπιστήμια και την ειδικότητα προτίμησης κάθε υποψηφίου

- Την αλληλογραφία και επικοινωνία με τα πανεπιστήμια

- Συμβουλευτική υπηρεσία στην σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

- Κατάθεση απαιτούμενων εγγράφων

- Επίσημη Μετάφραση απαιτούμενων δικαιολογητικών στην γλώσσα της χώρας υποδοχής.

Ζητήστε Προσφορά

Ονοματεπώνυμο
E-mail
Τηλέφωνο
Μήνυμα
Εισάγετε το αποτέλεσμα