ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Το κόστος κάθε μετάφρασης ποικίλει δεδομένης της διαφορετικής φύσης του εκάστοτε κειμένου.

Καθορίζεται από παράγοντες όπως η προθεσμία παράδοσης, το είδος και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γλώσσα προς την οποία πρόκειται να μεταφραστεί.

Για περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας στείλετε ένα δείγμα στο info@dia-logou.gr του προς μετάφραση κειμένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω fax στο 2721060097, ώστε να εκτιμήσουμε τις απαιτήσεις του κειμένου, να σας ενημερώσουμε άμεσα για το συνολικό κόστος και να υποβάλουμε, εάν χρειαστεί, γραπτή οικονομική προσφορά.