Τρόπος Συνεργασίας

Ο τρόπος συνεργασίας μας εξαρτάται κάθε φορά από τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές σας.

Σε ένα γενικό πλαίσιο ακολουθούμε κάθε φορά τα παρακάτω βήματα και προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση:

Μας στέλνετε / φέρνετε το έγγραφο

Σας δίνουμε προσφορά

Μας δίνετε την έγκριση

Αναλαμβάνει έργο ο κατάλληλος μεταφραστής

Σας αποστέλλουμε / παραδίδουμε τη μετάφραση!

Κοστολόγηση

Το κόστος κάθε μετάφρασης ποικίλει δεδομένης της διαφορετικής φύσης του εκάστοτε κειμένου, καθορίζεται από παράγοντες όπως η προθεσμία παράδοσης, το είδος και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γλώσσα προς την οποία πρόκειται να μεταφραστεί.

Για αυτό το λόγο:

Ζητήστε μας Προσφορά

Στείλτε μας το κείμενό σας για δωρεάν κοστολόγηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή ανεβάστε το κείμενό σας στην φόρμα.

Δώστε μας μια σύντομη περιγραφή του έργου σας.

Ποιος είναι ο σκοπός του έργου σας;

Σε ποιους απευθύνεται;

Τι ύφος θέλετε να έχει η μετάφραση;

Θέλετε απλή ή επίσημη μετάφραση;

Τρόποι Πληρωμής

Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού μπορεί να γίνει είτε μέσω τραπέζης είτε με μετρητά κατόπιν συνεννόησης.

Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες και στο