ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι μεταφράζουμε

Επίσημες

Μεταφράσεις εγγράφων για χρήση στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και στο εξωτερικό από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου

Οικονομικές

Μεταφράσεις εκκαθαριστικών, λογιστικών και φοροτεχνικών κειμένων, ισολογισμών, φορολογικών δηλώσεων

Νομικές

Μεταφράσεις αγωγών, εξουσιοδοτήσεων, καταστατικών, πληρεξουσίων, συμβολαίων

Τεχνικές

Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης, τεχνικών εγχειριδίων, οδηγιών συναρμολογήσεωςω

Ιατρικές

Μεταφράσεις ιατρικών εξετάσεων και γνωματεύσεων, πιστοποιητικών

Λογοτεχνικές

Μεταφράσεις ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου, φιλολογικών κειμένων

Εκπαιδευτικές

Μεταφράσεις πτυχιακών – μεταπτυχιακών εργασιών, άρθρων, βιογραφικών, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων σπουδών

Tουριστικές

Μεταφράσεις διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων τουριστικών επιχειρήσεων, ταξιδιωτικών οδηγών 

Ιστοσελίδες

Μεταφράσεις κειμένων και υλικού προς δημοσίευση σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο

Οι γλώσσες με τις οποίες ασχολούμαστε κατά κόρον

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

ΡΩΣΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

ΙΑΠΩΝΙΚΑ

Ζητήστε μας Προσφορά

Στείλτε μας το κείμενό σας για δωρεάν εκτίμηση κόστους

Μας στηρίζει ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων, αξιόπιστων και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι μεταφράζουν πάντα προς τη μητρική τους γλώσσα και στον τομέα εξειδίκευσής τους. Για αυτό το λόγο μην διστάσετε να μας ρωτήσετε για οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή και μη γλώσσα μπορεί να χρειάζεστε.

Διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Διερμηνεία Συνεδρίων
  • Νομική Διερμηνεία
  • Διερμηνεία Διαμεσολάβησης (διερμηνεία εμπορικών συναλλαγών καθώς και κάθε είδους
    συνεννόηση με το εξωτερικό με τηλεφωνική επικοινωνία, αλληλογραφία κλπ.)
Επιμέλεια Κειμένων
  •  Έλεγχος και διόρθωση ήδη μεταφρασμένων κειμένων σε επίπεδο γλώσσας, έκφρασης, σύνταξης, ορολογίας
Απομαγνητοφωνήσεις
  • Απομαγνητοφωνήσεις ηχητικών αρχείων και δημιουργία κειμένων
Σπουδές στο Εξωτερικό
  •  Πληροφόρηση και προετοιμασία του φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σπουδές σε πανεπιστήμια και σχολές του εξωτερικού