ΠΟΙΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ

Επίσημες μεταφράσεις

Γίνονται αποδεκτές από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιστοποίηση - Κατάρτιση

Επίσημες μεταφράστριες, πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μέλη της Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.

Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.).

Δια… λόγου και έργου, το μεταφραστικό γραφείο ‘Δια… λόγου’ ιδρύθηκε το 2012 στην Καλαμάτα με σκοπό να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια, η ποιότητα, η τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας και του επαγγελματικού απορρήτου είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που μέσα από την άμεση και φιλική ανταπόκριση έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Υπεύθυνες του γραφείου είναι οι Πωλίνα Δημέα και Ελένη Ηλιάδου, επίσημες μεταφράστριες, πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.).

Οι σπουδές τους περιλαμβάνουν επίσης φοίτηση σε πανεπιστήμια της Γερμανίας (Mainz, Saarbrücken).
Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της δικής τους προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης και βελτίωσης, ασχολούνται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση των γλωσσών και τον τουρισμό σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.